jälg

Seda trükist värskendati viimati 28. detsembril 2021.

Selle veebisaidi omanik on:

RORK MEDIA LIMITED RORK MEDIA LIMITED
71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, Inglismaa, WC2H 9JQ
E-mail: privacy@scubadivermag.com
Telefoninumber: 0800 069 8140

KMKR ID: GB260482415

Ettevõtte RORK MEDIA LIMITED seaduslik esindaja(d) RORK MEDIA LIMITED:

ARNOLD, Ross

1. Üldine

1.1 Oleme aktsiaseltsis registreeritud litsentsi või registreerimisnumbri all:

10564639

1.2 Tarbijaküsimuste veebipõhise vaidluste lahendamise määruse (ODR määrus) kohaselt:

Anname teile teada tarbijate võimalusest esitada kaebusi Euroopa Komisjoni veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile, mille leiate järgmiselt URL-ilt: ec.europa.eu/odr

Me ei soovi ega ole kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetlustes tarbija vahekohtu ees.